Sopimusehdot ja kunto­salin peli­säännöt

 1. Jäsenyys on aina henkilökohtainen. Asiakkaan tulee todistaa henkilöllisyytensä sopimusta tehdessä. Alle 18 vuotiaan sopimuksen hyväksyy huoltaja, joka on vastuussa huollettavan harjoittelusta, maksuista ja siitä että huollettava käyttäytyy kuntokeskuksen tiloissa asiallisesti noudattaen myös tämän sopimuksen ehtoja ja sääntöjä. Yhteystietojen muutokset tulee heti ilmoittaa kuntokeskuksen henkilökunnalle sähköpostitse.
 2. Asiakas treenaa ja/tai käyttää ryhmäliikuntatunteja omalla vastuullaan. Tämä koskee kaikkia kuntokeskuksen tiloja kuten salia, ryhmäliikuntatiloja sekä muita kuntokeskuksen yleisiä tiloja sekä pukeutumis- ja peseytymistiloja.
 3. Palvelun käyttämättä jättäminen ei oikeuta mihinkään hyvityksiin, eikä sitä katsota irtisanoutumiseksi. Tauolta ei voi irtisanoutua suoraan. Asiakkuuden tulee olla aktiivinen ennen irtisanoutumista, jolloin noudatetaan normaalia kuuden viikon irtisanoutumisaikaa. Irtisanoutuminen tai jäsenyyden keskeytyminen astuu voimaan vasta, kun sopimuksen ehdot, irtisanoutumisaika, maksut ja muut asiaan liittyvät seikat on läpikäyty ja hyväksytty. Jo maksettuja maksuja, saldon lataus mukaanlukien, ei lähtökohtaisesti palauteta. Mahdollinen asiakastilille jäävä saldo on käytettävissä vuoden ajan irtisanoutumisesta, jonka jälkeen se vanhenee.
 4. Kaikki irtisanoutumiset ja keskeytykset ja sopimuksen/palvelun muutokset hoidetaan sähköpostitse. Viestit tulee lähettää asiakaspalvelun osoitteeseen porttipuisto@ole.fit. Vastausviestissä ilmoitetaan asiakkaalle sopimuksen päättymis-, tauko-, tai sopimuksen muuttumisaika.Tauot ja muutokset tulee ilmoittaa vähintään 6 viikkoa etukäteen. 
 5. Jäsenyys jatkuu aloituskauden jälkeen automaattisesti toistaiseksi voimassaolevana sopimuksena, kuuden viikon irtisanomisajalla ko. ajankohdan hinnaston mukaisin hinnoin. Mikäli aloituskauteen sisältyy tarjous (ts. aloituskausi on edullisempi kuin voimassa olevan hinnaston mukaan olisi), irtisanoutuminen on mahdollista vasta aloituskauden jälkeen. Uusille jäsenille osoitetut aloitustarjoukset eivät koske kuntokeskukseen palaavia asiakkaita, ellei näin erikseen ilmoiteta.
 6. Mahdolliset hinnanmuutokset ilmoitetaan jäsenistölle 2kk ennen uuden hinnaston voimaan saattamista, jonka jälkeen hinnankorotus astuu voimaan automaattisesti. Kuntokeskus on velvollinen ilmoittamaan jäsenelle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä jäsenen maksettaviin hintoihin.
 7. Kuntokeskuksen jäsenellä on henkilökunnan erillisellä luvalla oikeus tuoda vastikkeetta ystävä vieraaksi salille. Vieraan tulee aina ilmoittautua asiakaspalveluun. Saman vieraan voi tuoda salille vastikkeetta yhden kerran. Tämän jälkeen vieras maksaa hinnaston mukaisen vierashinnan. Jäsen on vastuussa siitä, että hänen vieraansa noudattaa keskuksen sääntöjä. Mikäli jäsen tuo tai päästää ulko-ovesta kuntokeskukseen ulkopuolisen henkilön, eikä sille ole lupaa asiakaspalvelusta, peritään jäseneltä kutakin tällaista luvattomasti tuotua henkilökäyntikertaa kohden hinnaston mukainen kertamaksu kerrottuna viidellä.
 8. Avainkortti on henkilökohtainen. Avainkortti on oltava aina mukana tultaessa kuntokeskukselle. Jäsenen on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Kadonneen avainkortin uusiminen maksaa kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen hinnan. Avainkortin katoamisesta on välittömästi ilmoitettava kuntokeskuksen henkilökunnalle. Mikäli avainkorttia käyttää joku muu henkilö, eikä sen katoamisesta ole ilmoitettu kuntokeskukselle kirjallisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus ja jäseneltä peritään kutakin tällaista luvattomasti käyneen henkilön käyntikertaa kohden hinnaston mukainen kertamaksu kerrottuna viidellä. Mikäli rike huomautuksesta huolimatta toistuu voidaan jäsenyys perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin ja jäseneltä peritään jo erääntyneiden maksujen lisäksi loputkin irtisanomisajan loppuun mennessä erääntyvät maksut.
 9. Maksujen viivästymisestä on kuntokeskuksella oikeus periä asiakkaalta korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksut. Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään, maksaa asiakas perimiskulut. Mikäli jäsen huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, voidaan jäsenyys irtisanoa välittömin vaikutuksin. Jäseneltä peritään jo erääntyneiden maksujen lisäksi loputkin irtisanomisajan loppuun mennessä erääntyvät maksut. Mikäli asiakkaan maksua ei ole kirjautunut järjestelmään 7 päivän kuluessa eräpäivästä, asiakkaan kulkuoikeus poistuu ja avainkortin toiminen lakkaa. Kulkuoikeus ja avainkortin toimiminen palaa, kun maksu on kirjattu järjestelmään. Kulkuoikeuden poisto maksamattomien laskujen vuoksi ei poista asiakkaan maksuvelvollisuutta tältä ajalta.
 10. Yrityssopimuksissa sopijaosapuolet ovat Fit Porttipuisto ja jäsen yksityishenkilönä. Mikäli jäsen eroaa yrityksen palveluksesta tai yritys lopettaa sopimuksen mukaisen osuuden maksamisen, on jäsen viimekädessä vastuussa yksityishenkilönä maksusuorituksista ja mahdollisista maksujen viivästymisistä aiheutuneista kuluista kuten kohdassa 11 on kerrottu.
 11. Pidämme yllä asiakasrekisteriä. Käsittelemme henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti, jota täydennetään ja täsmennetään kansallisella lainsäädännöllä. Kuntokeskuksen tietosuojaseloste on julkaistu verkkosivuillamme, sekä on nähtävissä kuntokeskuksella pyydettäessä
   

Fit Porttipuiston säännöt

 1. Kuntokeskuksen säännöt koskevat kaikkia sen palveluita käyttäviä henkilöitä. Jäseniltä odotetaan kuntokeskuksessa ja sen järjestämissä tilaisuuksissa siisteyttä̈ ja hyviä tapoja. Muiden harjoittelijoiden häiritseminen on kiellettyä, ja muiden viihtyminen tulee huomioida omaan treeniin keskittymisestä huolimatta. Erilaisten tuotteiden tai palveluiden kaupustelu kuntokeskuksessa on hyvien tapojen vastaista. Mikäli jäsen rikkoo tämän kohdan sääntöjä tai käyttäytyy muutoin salin hengen vastaisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus. Mikäli rike kirjallisesta huomautuksesta huolimatta toistuu, voidaan jäsenyys perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin. Jäseneltä peritään jo erääntyneiden maksujen lisäksi loputkin irtisanomisajan loppuun mennessä erääntyvät maksut.
 2. Kuntokeskusta voidaan käyttää esittelytilana yritystilaisuuksissa ja mahdollisesti mainoskuvauksissa, jolloin sali voi olla hetkellisesti suljettuna. Näistä ja muista erikoistapauksista (kuten remontit tai kausisiivous) ilmoitetaan kuntokeskuksessa ja sähköpostitse hyvissä ajoin. Nämä erikoistapaukset on jo huomioitu määriteltäessa hintoja, eikä jäsen näin ollen ole oikeutettu saamaan näistä erillistä hyvitystä.
 3. Jäsen on vastuussa siitä että kuntokeskuksen tarjoamat liikunta-aktiviteetit sopivat hänelle ja tarvittaessa varmistettava asia lääkäriltään. Jäsen sitoutuu käyttämään laitteita niiden käyttöohjeiden ja opastuksen mukaisella tavalla.
 4. Jäsenen on harjoitellessaan käytettävä puhtaita sisäjalkineita tai harjoitteluun sopivia sukkia. Ulkojalkineiden käyttö kuntokeskuksella on kielletty, samoin kuin paljain jaloin liikkuminen ja harjoittelu. Lisäksi jäsen velvoitetaan käyttämään hikipyyhettä / siistimään harjoittelupiste seuraavaa käyttäjää varten. Harjoittelun jälkeen välineet tulee palauttaa niille tarkoitetuille paikoilleen ja mahdolliset sotkut siivota.
 5. Kuntokeskus tarjoaa jäsenen pientavaroille lukittavat säilytyslokerot harjoittelun aikaiseen käyttöön. Säilytyslokeroissa ei tule säilyttää arvoesineitä eikä kuntokeskus vastaa arvoesineiden häviämisestä tai vahingoittumisesta aiheutuvasta vahingosta. Varusteiden ja vaatteiden jättäminen pukuhuoneisiin tai -kaappeihin yön yli ei ole sallittua.
 6. Tupakointi ei ole sallittua missään muodossa kuntokeskuksen tiloissa. Alkoholin, päihteiden ja Suomen laissa kiellettyjen aineiden nauttiminen tai tuominen kuntokeskuksen alueelle tai aktiviteetteihin on kielletty. Lasten (alle 13 v.) tuominen kuntokeskuksen liikuntatiloihin on kielletty ilman erillistä kirjallista lupaa.
 7. Mikäli kuntokeskuksen siisteydestä, palvelusta tai henkilökunnasta on huomautettavaa, pyydetään siitä ilmoittamaan välittömästi kuntokeskuksen asiakaspalveluun, sen ollessa suljettuna sähköpostitse porttipuisto@ole.fit.
 8. Kuntokeskuksella on yrittäjän vastuuvakuutus. Kuntokeskuksen vakuutukset eivät kata kuntokeskuksen tapahtumia, jotka toteutetaan sen ulkopuolella.
 9. Kuntokeskuksen omaisuuden tahallinen vahingoittaminen on kiellettyä. Vahingon korvauksen lisäksi voidaan jäsenyys perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin. Jäseneltä peritään jo erääntyneiden maksujen lisäksi loputkin irtisanomisajan loppuun mennessä erääntyvät maksut. Kaikki varkaudet ilmoitetaan välittömästi poliisille. Kuntokeskuksella on käytössä jatkuva tallentava kameravalvonta.
 10. Jäsen sitoutuu leimaamaan avainkorttinsa aina kuntokeskukseen tullessaan vastaanotossa olevaan kortinlukijaan.
 11. Kuntokeskus varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimuksen etuja, ehtoja ja sääntöjä. Ehtojen muutoksista ilmoitetaan jäsenistölle 2 kk ennen muutosta. Mikäli jäsenen etujen on katsottava hänen kannaltaan olennaisesti huonontuneen, voi jäsen irtisanoa sopimuksen välittömin vaikutuksin 1 kuukauden kuluessa siitä, kun muutoksista on ilmoitettu. Mikäli jäsen ei ole irtisanonut sopimusta kuukauden kuluessa siitä, kun asiasta on asianmukaisesti ilmoitettu, katsotaan asiakkaan hyväksyneen muutokset.

Onnittelut terveellisestä valinnastasi ja tervetuloa Fit Porttipuiston kuntokeskuksen jäseneksi!